за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
   * Алианц България
    * Алфа банк
    * Банка ДСК
    * БНБ Българска народна банка
    * Българо-американска кредитна банка
    * Европейска Банка за Възстановяване и Развитие
    * Емпорики банк
    * Запад - Изток Банка
    * Инвестбанк
    * ИНГ Банк България
    * Интернешънъл асет банк
    * Корпоративна търговска банка
    * Насърчителна Банка
    * Обединена българска банка (ОББ)
    * Общинска банка
    * Пиреос банк
    * Прокредит банк /Pro Credit Bank/
    * Първа инвестиционна банка (ПИБ)
    * Райфайзенбанк (България)
    * СИБанк
    * Сосиете Женерал Експресбанк
    * Тексимбанк
    * Токуда банк АД
    * Търговска Банка Д АД
    * Централна Кооперативна Банка (ЦКБ)
    * Юнионбанк
    * Юробанк И Еф Джи Postbank

       
Банките в България
EVROPEA

Кредит за малко или средно предприятие. Как да вземете кредит за малко или средно предприятие?


Решенuе за кредит
Необходимо е да решите какъв кредит ви е необходим - за инвестиции или за оборотни средства. Това ще определи каква ще е сумата и срока му, дали ще има гратисен период. Ще окаже влияние и върху лихвата.
Как да изберете банката от която да вземете кредит?
Изборът на банка става по много показатели. Фирмите често се спират на институция, с която са работили и преди, имат сметки и депозити в нея и дори други кредити. Предимството е, че банката има история за клиента и може да го одобри по-бързо и лесно и дори да му предложи по-добри условия, включително и по-ниски лихви. Ако сте стартиращо предприятие и тепърва ще имате отношения с финансираща институция, е необходимо да съберете информация за нея и за продуктите, които предлага. Така ще се спрете на този, който най-добре отговаря на потребностите ви.
Какви са документите, които банката иска за отпускане на кредит?
След като изберете банка, е добре да се консултирате с експерт. Той ще ви запознае най-общо с изискванията за отпускане. Ще ви информира и за необходимите документи, които трябва да подготвите.
За да отпуснат кредит банките искат следните документи:
-молба искане за предоставяне на кредит (обикновено по образец на банката);
-документи за удостоверяване на правния статут (първоначална съдебна регистрация, актуална съдебна регистрация, учредителен акт, регистрация по БУЛСТАТ),
-отчети за финансовото състояние за предходни години и за последен текущ период,
-декларация за свързани лица,
-декларация за гражданско и имуществено състояние,
-бизнес план,
-прогнозен паричен поток при кандидатстване за инвестиционен кредит, -----договори за доставка и реализация и други документи във връзка с предлаганото обезпечение;
- удостоверение за липса/ наличие на данъчни задължения и др.
Изискванията на банката към предприятието за отпускане на кредит
Изискванията при кредитите за фирми трудно могат да се представят в обобщен вид. Всяко искане се разглежда отделно от експертите и при оценката си вземат в предвид много параметри:
-какъв е размерът на искания заем;
-какво е обезпечението;
-какво е състоянието на предприятието и кредитната му история;
- в какъв сектор работи фирмата;
- какви са й партньорите.
Как да изберем обезпечението на кредита?
Обезпечението зависи от следните факти:
-вида на кредита
-размера
-срока
Най-често заемите за бизнеса се гарантират с имоти, залог на активи, парични средства, запис на заповед и др. Ако решите да дадете за обезпечение имот, имайте предвид, че той може да е личен или фирмен. В първия случай за съдлъжник се приема съпругата/съпругът, когато е обща собственост.

Кога  ще получите отговор от банката за кредита?
След като сте уточнили обезпечението и сте подготвили всички документи, подали сте молбата за кандидатстване, остава да изчакате одобрение от банка. Възможно е в процеса на оценяване на кредитоспособността банката да поиска допълнителни документи или обезпечение. Пригответе се да чакате няколко седмици до 1 месец за отговор, защото заради кризата се правят много по-обстойни анализи. Преди кризата одобрението ставаше за много по-кратък срок.
В случай че ви откажат, може да се обърнете към Националния гаранционен фонд към Банката за развитие. Той покрива до 50% от риска на стартиращи или действащи фирми, на които банките трудно биха дали кредити.
Разходите около кредита        
Изчислете таксите и комисионите, които съпътстват всеки кредит. При подаването на документите се събира такса за одобрение. Тя не се възстановява в случай на отказ. Плаща се и за оценка на обезщетението, както и за учредяването на ипотеката. Ако сте от щастливците, които получат зелена светлина за финансирането, трябва да приготвите пари, с които да платите таксата за управление на кредита. Тя е годишна, но за първите 12 месеца се събира в началото след одобрението.

         и средни
         предприятия
          залог, ипотека