за нас    |    мисия      |    здравни новини       |      за контакти      | форум    
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени
2007-2009 All rights reserved
   * Алианц България
    * Алфа банк
    * Банка ДСК
    * БНБ Българска народна банка
    * Българо-американска кредитна банка
    * Европейска Банка за Възстановяване и Развитие
    * Емпорики банк
    * Запад - Изток Банка
    * Инвестбанк
    * ИНГ Банк България
    * Интернешънъл асет банк
    * Корпоративна търговска банка
    * Насърчителна Банка
    * Обединена българска банка (ОББ)
    * Общинска банка
    * Пиреос банк
    * Прокредит банк /Pro Credit Bank/
    * Първа инвестиционна банка (ПИБ)
    * Райфайзенбанк (България)
    * СИБанк
    * Сосиете Женерал Експресбанк
    * Тексимбанк
    * Токуда банк АД
    * Търговска Банка Д АД
    * Централна Кооперативна Банка (ЦКБ)
    * Юнионбанк
    * Юробанк И Еф Джи Postbank

       
Банките в България
EVROPEA

         и средни
         предприятия
          залог, ипотека
От какво се интересува банката, когато отпуска кредит на фирма?Оценка на фирмата. Ипотека

При оценката на фирмата банките вземат предвид следното:

- Сектора, в който работи фирмата.        
- Задължително е предприятието да има добри финансови отчети - да е на печалба за последната година и да има собствен капитал.
- Обезпечението.Внимателно трябва да се подбира обезпечението, което се ипотекира в полза на банката и с което се гарантира кредитът. Банките искат да се презастраховат и държат кредитът да се обезпечи с имущество, чиято стойност е много по-висока, отколкото е отпусканият заем.
Това се засили особено покрай кризата, когато одобрението на клиентите и оценката на обезпечението стават много внимателно. Например се правели особени залози на цели предприятия, с които да се гарантират малки кредити. Опасността тук е в случай на затруднения в изплащането на нищожен дълг да се загуби цялото предприятие.
- Кредит за бизнеса може да се изтегли не само срещу фирмено, но и срещу лично имущество. Рисковете не са по-големи от това да се заложи фирмено имущество. Ако бизнесът се управлява добре и се финансира правилно, няма опасност.
Важно е клиентите да знаят, че ако залагат лично имущество и то е съсобственост със съпруга/съпругата, тя/той също става съдлъжник по кредита.
- Преди да пристъпите към кандидатстване за кредит, проверете дали предоставяното обезпечение е без тежести. В противен случай рискувате да направите разходи, свързани със сключването на договора за кредит, без да можете да го ползвате. Банките не предоставят средства, ако не са първи поред обезпечен кредитор.
- Погасителен план.Важно е да се избере разумен добре структуриран погасителен план. От това зависи реалното оскъпяване на кредита и степента на риска ­за клиента и за кредитната институция.
- Ползвайте гратисен период. Основното му предимство са по-малките погасителни вноски, които фирмата плаща през един първоначален срок, когато още няма приходи от инвестицията си. Недостатък е по-голямата крайна сума, която се връща. Много случаи от практиката  обаче показват, че чрез заетите средства фирмите успяват да съкратят разходи и да увеличат печалбата си. Това компенсира по-високите вноски по кредита, които се правят след гратисния период.
- Отчитайте данъчния ефект на лихвите. Това означава да се структурира така погасителния план, че в периодите/ годините, в които има най-големи постъпления, съответно печалби, да се признават по-големи разходи за лихви.
- За обезпечение може да използвате закупените през изминалите няколко години имоти. Така ще освободите средства за инвестиции в машини и съоръжения, за оборотни разходи, дори и за закупуване на нови имоти на изгодни цени. Изплащането на тези средства чрез бизнес ипотечните кредити се разсрочва в бъдещето, когато кризата вече ще е отминала.
- Вземете толкова, колкото ви е нужно. Нерядко, когато ипотекира имота си, клиентът очаква да получи максимална сума срещу обезпечение имот, без това да е съобразено с реалните потребности от финансиране. Отчитайте също, че дори и да обезпечавате кредита с имот, финансиращата институция ще ви направи анализ на кредитоспособността.
- Преди да вземете кредита, внимателно се запознайте с общите условия на банката, както и с клаузите в договора. По възможност ползвайте услугите на адвокат, който познава материята.